Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Chasing Cars

We'll do it all everything on our own...
We don't need anything or anyone...
If I lay here...If I just lay here...
Would you lie with me and just forget the world?
I don't quite know how to say how I feel...
Those three words are said too much, they're not enough...
If I lay here...If I just lay here...
Would you lie with me and just forget the world?...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου